Rainbow Hub

Рейнбоу Хъб

Rainbow Hub е първия общностен ЛГБТИ+ център в България, управляван от Фондация GLAS и Фондация Билитис. Центъра осигурява безопасно пространство за ЛГБТИ+ хората, в което всички посетители имат достъп до информация и ресурси по ЛГБТИ+ теми. Той служи като обединяващо звено и насърчава връзките между членовете на общността и организациите, работещи за тях. В Rainbow Hub се провеждат множество събития и инициативи в подкрепа на ЛГБТИ+ общността и съществуването му има за цел да подкрепя ЛГБТИ+ хората в България и да насърчава изграждането на по-приобщаващо общество.

ЗА ПРОЕКТА

Проектът „Рейнбоу Хъб“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е увеличаване на капацитета и мобилизиране на ЛГБТИ общността за застъпнически действия чрез поддържане на 8 групи за взаимопомощ в общностния център Рейнбоу хъб, обучения в застъпничество за участниците в групите и оказване на подкрепа за реализиране на застъпнически инициативи на всяка от групите.

Осемте групи, които ще бъдат обхванати от проекта, са група на ЛГБТИ младежи BraveLab, QueerFem група на лесбийки и феминисти, група на транс и интерсекс хора, група на ЛГБТИ професионалисти, група на родители на ЛГБТИ младежи, група на ЛГБТИ живеещи с ХИВ, група на ЛГБТИ семейства, група “Правата в действие”.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА

30 месеца (от 01.11.2019 – до 30.04.2022)

МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ

 Младежка ЛГБТ организация Действие е създадена през 2012 година и се стреми да подобри общественото приемане и да преодолее негативните стереотипи и дискриминацията, с които ЛГБТИ хората се сблъскват ежедневно. Фокусът на работата ни е върху предоставянето на про боно правни консултации на ЛГБТИ хора, както и други възможности за овластяване на ЛГБТИ хората в България и за насърчаването на върховенството на закона като инструмент за преодоляване на хомофобията и трансфобията, като част от всекидневния живот на ЛГБТИ хората в България.

www.deystvie.org

ФОНДАЦИЯ ГЛАС

 Фондация ГЛАС е основана през 2014 г., която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Мисията на фондацията е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото.

www.glasfoundation.bg

ФОНДАЦИЯ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР БИЛИТИС

 От 2004 г. Билитис е шампион в мобилизирането на ЛГБТИ хората в България и защитник на техните правата. Билитис е най-старата действаща ЛГБТИ организация в страната, а мисията ѝ е изграждане на общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран заради това, което е. Днес Билитис активно се застъпва за премахване на всички форми на дискриминация и за постигане на пълно равенство на ЛГБТИ хората в България.

www.bilitis.org

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА

30 месеца (от 01.11.2019 – до 30.04.2022)

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Проучване на нуждите сред представители на ЛГБТИ общностите в рамките на идентифицираните осем групи, и поставяне на застъпнически цели.

След края на обученията, участниците ще приложат придобитите уменията за застъпничество в изпълнението на реални застъпнически действия, планирани от всяка от групите на база идентифицираните нужди на групата и възможности за постигане на най-голям ефект.

Участниците в групите за взаимопомощ ще преминат 6-модулно обучение, като всеки от предвидените обучителни модули ще е свързан с повишаване на уменията им за организиране на застъпнически действия.

Разпространение на информация за застъпническите дейности и кампании в Рейнбоу Хъб с покана за включване към представители на ЛГБТИ общностите.

ПРОЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ

Виж повече ТУК

ПАРТНЬОРИ

 
Билитис
Действие
Фондация ГЛАС
 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.