Rainbow Hub

BrinkitOn

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство" (2014-2020) на Европейския съюз. Съдържанието на уебсайта отразява вижданията на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия на поема никаква отговорност за използването на информацията, която уебсайтът съдържа.

ЦЕЛИ

Основната цел на проектa BrinkItOn, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри нивата на социално приемане на ЛГБТИ хората в България. Проектът предвижда изследване и анализиране на обществените възприятия спрямо ЛГБТИ хората у нас, както и повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общността за формулиране на стратегически цели, които да послужат при разработването на първата стратегия за развитие на ЛГБТИ движението в България. В рамките на проекта ще бъдат привлечени представители на различни заинтересовани страни, които да се ангажират с подкрепа за реализиране на разработената стратегия.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА

28 месеца (от 01.07.2019 – до 31.10.2021)

МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ

 Младежка ЛГБТ организация Действие е създадена през 2012 година и се стреми да подобри общественото приемане и да преодолее негативните стереотипи и дискриминацията, с които ЛГБТИ хората се сблъскват ежедневно. Фокусът на работата ни е върху предоставянето на про боно правни консултации на ЛГБТИ хора, както и други възможности за овластяване на ЛГБТИ хората в България и за насърчаването на върховенството на закона като инструмент за преодоляване на хомофобията и трансфобията, като част от всекидневния живот на ЛГБТИ хората в България.

www.deystvie.org

ФОНДАЦИЯ ГЛАС

 Фондация ГЛАС е основана през 2014 г., която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Мисията на фондацията е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото.

www.glasfoundation.bg

ФОНДАЦИЯ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР БИЛИТИС

 От 2004 г. Билитис е шампион в мобилизирането на ЛГБТИ хората в България и защитник на техните правата. Билитис е най-старата действаща ЛГБТИ организация в страната, а мисията ѝ е изграждане на общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран заради това, което е. Днес Билитис активно се застъпва за премахване на всички форми на дискриминация и за постигане на пълно равенство на ЛГБТИ хората в България.

www.bilitis.org

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА

30 месеца (от 01.11.2019 – до 30.04.2022)

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Проучване на нуждите сред представители на ЛГБТИ общностите в цялата страна, както и проучване на нагласите на широката общественост спрямо ЛГБТИ хората.

Провеждане на консултации с и повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общностите за формулиране на стратегически цели и разработване на национална стратегия на ЛГБТИ движението в България.

Организиране на поредица от събития, включително около София Прайд 2020, с цел изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни и мобилизиране на подкрепа за приложение на разработената национална стратегия.

Разпространение на информация за целите на стратегията както сред специфично засегнатите общности, така и сред широката публика, и поставяне на темата за равнопоставеността в актуалния обществен дебат.

ПРОДУКТИ И РЕЗУЛТАТИ

Виж повече ТУК

ПАРТНЬОРИ

 
Билитис
Действие
Фондация ГЛАС
Noema
 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.