Rainbow Hub

Rainbow Hub без граници

Проектът „Рейнбоу Хъб без граници" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Рейнбоу Хъб без граници" е да повиши капацитета на екипа на Рейнбоу хъб за предоставяне на адекватна подкрепа на бежанци.

ЗА ПРОЕКТА

Проектът “Рейнбоу хъб без граници” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 24 977 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е насочен към повишаване на капацитета на персонала на Рейнбоу Хъб за работа с бежанци, жертви на трафик, както и секс работници. В рамките на проекта ще бъдат обучени екипите на организациите, работещи в Рейнбоу Хъб (Билитис, ГЛАС и Саффо) за предоставяне на адекватна подкрепа на бежанци и ще изгради тясно сътрудничество с организации (НПО и публични), подкрепящи бежанците от Украйна.

ФОНДАЦИЯ ГЛАС

 Фондация ГЛАС е основана през 2014 г., която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Мисията на фондацията е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото.

www.glasfoundation.bg

ФОНДАЦИЯ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР БИЛИТИС

 От 2004 г. Билитис е шампион в мобилизирането на ЛГБТИ хората в България и защитник на техните правата. Билитис е най-старата действаща ЛГБТИ организация в страната, а мисията ѝ е изграждане на общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран заради това, което е. Днес Билитис активно се застъпва за премахване на всички форми на дискриминация и за постигане на пълно равенство на ЛГБТИ хората в България.

www.bilitis.org

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА

12 месеца (от 01.08.2022 – до 31.07.2023)

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Проектът ще допринесе за намаляване на отрицателните ефекти от войната в Украйна върху ЛГБТИ бежанци, като им осигури адекватна подкрепа, съдействаща за тяхното недискриминативно приемане, регистриране и третиране, както и за тяхната интеграция у нас.

Рейнбоу хъб ще предостави безопасна среда за оказване на хуманитарна помощ, консултации и насочване към други организации и институции, които могат да отговорят на техни идентифицирани индивидуални нужди. Партньорите ще предоставят психологическа подкрепа, насочване към правни и здравни услуги, помощ при намиране на настаняване, работа или училище за деца на ЛГБТИ семейства.

Преки ползватели ще бъдат ЛГБТИ бежанци от Украйна и трети страни, които ще получават подкрепа за справяне с ефектите от войната и интеграция.

Проектът ще увеличи устойчивостта на Рейнбоу хъб, както чрез повишаване на видимостта му в публичното пространство, така чрез повишаване на разнообразието от услуги и дейности, които осигурява за овластяване на ЛГБТИ общностите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца (1 август 2022 - 31 юли 2023)

ПРОДУКТИ И РЕЗУЛТАТИ

Виж повече ТУК

ПАРТНЬОРИ

 
Билитис
Фондация ГЛАС
 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.