Rainbow Hub

Групи за взаимопомощ

В рамките на проекта „Рейнбоу хъб“ се срещат 8 групи за взаимопомощ, които провеждат своите редовни срещи в общностния център Rainbow Hub и онлайн. Групите са отворени и към тях могат да се присъединяват нови участници по всяко време.

BRAVELAB - ГРУПА ЗА ЛГБТИ МЛАДЕЖИ

BraveLab е група за взаимопомощ на ЛГБТИ младежи на възраст между 14 и 29 години. Групата предоставя защитено пространство на младите хора, в което да се срещат и обсъждат важни за тях теми, сред които осъзнаване на своята ЛГБТИ идентичност, разкриване, взаимоотношения със семейството, проблеми на учебното и работно място, психично здраве, превенция на ХИВ/СПИН и други СПИ. Целта на BraveLab е да се превърне в инкубатор за изграждането на уверени, можещи и смели млади лидери на ЛГБТИ общността, предоставяйки им пространство да развиват своите умения, да обменят идеи с връстници, и най-важното – да трупат вяра в собствените си сили.

mm

Фасилитатор на младежката група BraveLab е Лилия Драгоева, която има над 15-годишен опит в сферата на неформалното образование като доброволец, младежки работник и обучител в няколко неправителствени организации. Вълнува се от темите социална справедливост, младежко овластяване и гражданско образование. Към момента е Изпълнителен Директор на Фондация Билитис.

За повече информация и при интерес да се включите в групата за ЛГБТИ младежи BraveLab, моля свържете се с Фондация Билитис на имейл адрес: [email protected]

QUEERFEMME

QueerFemme e група за взаимопомощ на лесбийки, бисексуални и транс жени, както и небинарни хора. Целта ѝ е да предоставя защитено пространство, в което участниците да споделят и получават подкрепа. Групата се среща два пъти месечно като на срещите се обсъждат важни за куиър жените в България теми, свързани с ЛГБТИ и феминистката общност, които биват избирани от участниците.

mm

Глория Филипова е Проектен мениджър във Фондация Билитис и е фасилитатора на групата QueerFemme - група за взаимопомощ на лесбийки, бисексуални и транс жени, както и небинарни хора. Тя е активист за ЛГБТИ права и права на жените и работи на общностно ниво, като участва активно в организирането на събития и протести, свързани с ЛГБТ права и правата на жените.

За повече информация и при интерес да се включите в групата QueerFemme, моля свържете се с Фондация Билитис на имейл адрес: [email protected]

T.I.A. – ТРАНС, ИНТЕРСЕКС И СЪЮЗНИЦИ

T.I.A. е група за взаимопомощ, чиято цел е да предоставя защитено пространство за транс, небинарни и интерсекс хора. Участниците в групата се срещат два пъти месечно, за да споделят и да обсъждат важни за тях теми като разкриване, преход, правно признаване на пола и други, както и да си оказват подкрепа.

mm

Пол Найденов е фасилитатор на срещите на групата T.I.A., групата за взаимопомощ, чиято цел е да предоставя защитено пространство за транс, небинарни и интерсекс хора. Той е първият открит интерсекс активист в България и е основател на Билитис. Пол също е основател и член на борда на международната интерсекс организация – OII-Europe.

За повече информация и при интерес да се включите в групата на транс, небинарни и интерсекс хората - T.I.A., моля свържете се с Фондация Билитис на имейл адрес: [email protected]

Група за взаимопомощ за хора, живеещи с ХИВ

В рамките на всяка среща хората, носители на вируса, могат в защитена среда да споделят своите постижения, трудности и предизвикателства и по този начин получават и предоставят на други хора емоционална и морална подкрепа.

Групата за взаимопомощ обединява хора, които се сблъскват със сходни проблеми, независимо дали това е заболяване, проблеми с взаимоотношенията или големи промени в живота. В такъв формат се споделят общи трудности, свързани с ХИВ, и преживяванията след потвърдената диагноза. От участието в група за взаимопомощ има определени ползи за човека, сред които: намаляването на усещането на самота, преживяването на вина, изолация или осъждане, придобиването на усещането за овластяване и контрол над ситуацията, подобряване на уменията за справяне и усещането за значимост и адаптация към новата ситуация в живота на пациента с ХИВ, развиване на умения за откритост и споделяне, намаляване на стреса, тревожността и умората и др. Срещите се модерират от Александър Миланов, клиничен социален работник, с опит в консултирането на пациенти със социално значими заболявания, деца и младежи в риск, приемни родители и осиновители.

mm

Срещите на групата за взаимопомощ на хората живеещи с ХИВ се модерират от Александър Миланов, клиничен социален работник, с опит в консултирането на пациенти със социално значими заболявания, деца и младежи в риск, приемни родители и осиновители. Александър Миланов е и част от екипа на Фондация ГЛАС.

За повече информация и при интерес да се включите в групата за взаимопомощ за хора, живеещи с ХИВ, моля свържете се с Фондация ГЛАС на имейл адрес: [email protected] 

Група за подкрепа на родители, роднини и приятели на ЛГБТИ хора

Груповите срещи са предназначени за семейства с гей, лесбийки, бисексуални или трансджендър деца, както и за такива родители, роднини, близки и приятели, които се съмняват в сексуалната ориентация или полова идентичност на свои близки и искат да преодолеят проблемите в общуването и да изградят пълноценни отношения. По време на срещите участниците имат възможност да разберат повече за това какво е ЛГБТИ, да преборят страховете и предразсъдъците си, за да приемат и обичат безрезервно близките си. Темата за хомосексуалността е съпроводена от много митове, недоверие, срам и обществен натиск. Коректната информация и споделянето на опит в добронамерена среда помагат на участниците да преодолеят сложните чувства и да изградят здрави и щастливи семейства, връзки и отношения.

mm

Симеон Василев е съосновател и изпълнителен директор на Фондация ГЛАС (GLAS - Gays and Lesbians Accepted in Society – гей мъже и лесбийки приети в обществото) от 2014. Активист е за правата на жените и на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсексуални (ЛГБТИ) хора. Той е с разнообразен опит в неправителствения и медиен сектор през последните 15 години.

mm

Димитър Пижев е магистър по мултимедийни и масови комуникации от държавния университет в Торино, Италия, с богат опит в маркетинг и комуникационни агенции и медии. От 2018 г. работи по проектите на фондация ГЛАС. Заедно със Симеон Василев модерират групата за подкрепа на родители, роднини и приятели на ЛГБТИ хора.

За повече информация и при интерес да се включите в групата за подкрепа на родители, роднини и приятели на ЛГБТИ хора, моля свържете се с Фондация ГЛАС на имейл адрес: [email protected] 

Work It OUT Club – Група за корпоративно равенство

Срещите целят да събират на едно място в приятелска обстановка професионалисти, специалисти, мениджъри и HR експерти от всички нива, за да обменят опит и идеи, да си оказват професионална подкрепа, както и да обсъждат теми, свързани с предизвикателствата пред превръщането на работната среда у нас в по-разнообразна и отворена към различията.

mm

Димитър Богданов е съосновател на Фондация ГЛАС (GLAS - Gays and Lesbians Accepted in Society – гей мъже и лесбийки приети в обществото). Той е с дългогодишен опит в сферите на връзки с обществеността, маркетинг и медии, като от 2015 г. ръководи проектите във фондация ГЛАС. Заедно със Симеон Василев модерират групата за корпоративно равенство - Work It OUT Club.

mm

Симеон Василев е съосновател и изпълнителен директор на Фондация ГЛАС (GLAS - Gays and Lesbians Accepted in Society – гей мъже и лесбийки приети в обществото) от 2014. Активист е за правата на жените и на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсексуални (ЛГБТИ) хора. Той е с разнообразен опит в неправителствения и медиен сектор през последните 15 години.

За повече информация и при интерес да се включите в групата за корпоративно равенство - Work It OUT Club, моля свържете се с Фондация ГЛАС на имейл адрес: [email protected] 

ЛГБТИ Семейства

ЛГБТИ Семейства е група, насочена към ЛГБТИ партньорите и техните семейства. Целта на групата е да предоставя възможност за споделяне на опит, взаимопомощ и информация.

mm

Групата на ЛГБТИ семействата се фасилитира от Венета Лимберова. Групата е насочена към ЛГБТИ партньорите и техните семейства, а целта й е да предоставя възможност за споделяне на опит, взаимопомощ и информация. Венета е председател на Младежка ЛГБТ Организация "Действие" и част от екипа на проекта "Рейнбоу Хъб".

За повече информация и при интерес да се включите в групата на ЛГБТИ семействата, моля свържете се с Младежка ЛГБТ Организация "Действие" на имейл адрес: [email protected]

Група „Права в действие“

Групата е насочена към организиране на обучения и работилници за запознаване със стратегиите за постигане на социална промяна отвъд застъпничеството: организиране на общности, протестни действия, преки действия, организиране на кампании и др. Участниците ще имат възможност да се включат в планирането и изпълнението на кампании и инициативи.

mm

Фасилитатор на групите за развиване на умения в сферата на правото и за превенция на прегарянето на активисти е Доротея Стефанова. Доротея има опит като куиър активист и ЛГБТИ младежки работник и обучител по теми като куиър-феминизъм, ЛГБТИ права и включващо образование. Интересите ѝ са в сферата на куиър-феминизма и социалната справедливост.

За повече информация и при интерес да се включите в групата „Права в действие“, моля свържете се с Младежка ЛГБТ Организация "Действие" на имейл адрес: [email protected]

Превенция на “прегарянето” за активисти

Групата се среща веднъж месечно. Организираме дискусии и работилници за ефективно справяне с прегарянето и насърчаването на култура за грижа за себе си. Целта е да осигурим среда, която да предоставя възможност за дългосрочно устойчиво участие на активисти.

ПАРТНЬОРИ

 
Билитис
Действие
Фондация ГЛАС
 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.