Rainbow Hub

Групи за взаимопомощ

В „Рейнбоу хъб" се срещат множество общностни групи, които провеждат своите редовни срещи на място в общностния център Rainbow Hub, както и онлайн. Групите са отворени и към тях могат да се присъединяват нови участници по всяко време.

BRAVELAB

Общностната група на Фондация Билитис BraveLab е защитено пространство за ЛГБТИ+ млади хора на възраст от 14 до 29 години. Тук те могат да се срещат и да обсъждат важни за тях теми, сред които осъзнаване на своята ЛГБТИ+ идентичност, разкриване, взаимоотношения със семейството, проблеми на учебното и работно място, психично здраве, превенция на ХИВ/СПИН и други. BraveLab e инкубатор за изграждането на уверени, можещи и смели млади лидери на ЛГБТИ общността.

За повече информация и при интерес да се включите в групата за ЛГБТИ младежи BraveLab, моля свържете се с Фондация Билитис на имейл адрес: [email protected]

QueerFemme

Общностната група на Фондация Билитис QueerFemme е защитено пространство за ЛБТИ жени. С нея, ние от Билитис имаме за цел да дадем пространство за хората, в което да си споделяме и да се подкрепяме. За нас е важно да има защитени пространства, в които куиър жените и хората, които излизат извън бинарността, се чувстват спокойни да споделят и да се подкрепят. Стремим се QueerFemme да бъде такова място.

За повече информация и при интерес да се включите в групата QueerFemme, моля свържете се с Фондация Билитис на имейл адрес:  [email protected]

BInonymous

Общностната група на Фондация Билитис BInonymous е защитено пространство за бисексуални, пансексуални и bi-curious хора, без значение от тяхната полова идентичност. По време на срещите засягаме теми, свързани със справянето с ЛГБТИ-фобията, връзки, изкуство, активизъм, човешки права и основно преживяванията ни като бисексуални хора.

За повече информация и при интерес да се включите в групата BInonymous, моля свържете се с Фондация Билитис на имейл адрес: [email protected]

ТрансМисия

Общностната група на Фондация Билитис ТрансМисия е активистката ни група за транс младежи. Групата има както срещи за взаимопомощ, в които се обсъждат теми, свързани с предизвикателствата, които транс общността среща, така и обучения и срещи за планиране и изпълнение на инициативи в подкрепа на транс общността.

За повече информация и при интерес да се включите в групата ТрансМисия, моля свържете се с Фондация Билитис на имейл адрес: [email protected] 

Work It OUT Club

Неформални срещи за ЛГБТИ+ професионалисти и техни съюзници и приятели от всички сфери на бизнеса в България в рамките на бизнес платформата за многообразна и приобщаваща работна среда Work It OUT. Work It OUT Club (WIO Club) и е насочен както към хора, които вече работят, така и към такива, които са в търсене на нови възможности за кариерно развитие. Срещите целят да събират на едно място в приятелска обстановка професионалисти, специалисти, мениджъри и HR експерти от всички нива, за да обменят опит и идеи, да си оказват професионална подкрепа, както и да обсъждат теми, свързани с предизвикателствата пред превръщането на работната среда у нас по-разнообразна и отворена към различията.

За повече информация и при интерес да се включите в Work It OUT Club, моля свържете се с Фондация ГЛАС на имейл адрес: [email protected] 

Група за сексуално здраве

Групата е насочена към превенция и споделяне на информация за сексуално предавани инфекции, с фокус сексуалното здраве. Води се от специалист фасилитатор и в партньорство с Checkpoint София – център за сексуално здраве.

За повече информация и при интерес да се включите в групата за сексуално здраве, моля свържете се с Фондация ГЛАС на имейл адрес: [email protected] 

Big Gay Book Club; Big Gay Film Club и Bored Gay Board Games Club

Фондация GLAS организира и курира три клуба по интереси, които събират съответно любителите на ЛГБТИ литературата, киното и настолните игри. Big Gay Book Club, който започна от края на 2017 г., се събира в началото на всеки месец в София и Варна и е с фокус върху ЛГБТИ литературата, но е отворен и за всички останали книги. Кино клубът, който стартира от края на юли 2018 г., акцентира върху всички форми и жанрове на куиър киното, като особено внимание се обръща не само на по-новите продукции, но и на ключови куиър филми от историята на киното от зараждането му до наши дни. Всяка прожекция е следвана от дискусия за филма с присъстващата публика. Клубът за настолни игри се събира в различни локации или в общностния център.

За повече информация и при интерес да се включите в групата за сексуално здраве, моля свържете се с Фондация ГЛАС на имейл адрес: [email protected] 

Подкрепа на родители на ЛГБТИ

Фондация GLAS провеждат група за взаимопомощ и подкрепа за семейства с гей, лесбийки, бисексуални или трансджендър младежи. Групата се модерира от психотерапевт с опит в семейното консултиране и работата с ЛГБТИ хора. По време на срещите участниците имат възможност да разберат повече информация по темите, да преборят страховете и предразсъдъците си, за да приемат и обичат безрезервно децата си. Правилно поднесената информация и споделянето на опит в добронамерена среда помагат на родителите в групата да преодолеят сложните чувства и незнанието и да изградят здрави и щастливи семейства.

За повече информация и при интерес да се включите в групата за сексуално здраве, моля свържете се с Фондация ГЛАС на имейл адрес: [email protected] 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.