Rainbow Hub

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.
Съдържанието на уебсайта отразява вижданията на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия на поема никаква отговорност за използването на информацията, която уебсайтът съдържа.

На ръба на приемането: Преодоляване на дискриминацията чрез овластяване на ЛГБТИ общността в България (BrinkItOn)

ЦЕЛИ

Основната цел на проектa BrinkItOn, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри нивата на социално приемане на ЛГБТИ хората в България. Проектът предвижда изследване и анализиране на обществените възприятия спрямо ЛГБТИ хората у нас, както и повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общността за формулиране на стратегически цели, които да послужат при разработването на първата стратегия за развитие на ЛГБТИ движението в България. В рамките на проекта ще бъдат привлечени представители на различни заинтересовани страни, които да се ангажират с подкрепа за реализиране на разработената стратегия.

ОСНОВНИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Проучване на нуждите сред представители на ЛГБТИ общностите в цялата страна, както и проучване на нагласите на широката общественост спрямо ЛГБТИ хората.

Провеждане на консултации с и повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общностите за формулиране на стратегически цели и разработване на национална стратегия на ЛГБТИ движението в България.

Организиране на поредица от събития, включително около София Прайд 2020, с цел изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни и мобилизиране на подкрепа за приложение на разработената национална стратегия.

Разпространение на информация за целите на стратегията както сред специфично засегнатите общности, така и сред широката публика, и поставяне на темата за равнопоставеността в актуалния обществен дебат.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА

28 месеца (от 01.07.2019 – до 31.10.2021)

ПРОДУКТИ И РЕЗУЛТАТИ

Виж повече ТУК

ПАРТНЬОРИ

 
Билитис
Действие
Фондация ГЛАС
Noema
 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.